AutoCAD Primary – poziom podstawowy

Home  /  Oferta  /  Szkolenia AutoCAD  /  AutoCAD Primary – poziom podstawowy

Szkolenie AutoCAD Primary

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD bądź posiadających niewielkie doświadczenie przy obsłudze aplikacji. Na szkoleniu uczestnik poznaje interfejs oraz podstawowe polecenia i metody w zakresie efektywnego tworzenia i edycji obiektów w nowych lub istniejących rysunkach.

Wymagania

 • Znajomość obsługi komputera.

Uzyskany certyfikat

Po odbyciu szkolenia kursant otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia ATC Autodesk AutoCAD Primary.

Program szkolenia

 • Interfejs programu AutoCAD – karty, panele, menu rozwijalne, zakładki plików, przełączniki stanu, pasek szybkiego dostępu, praca z plikami, obszary robocze, główne ustawienia.
 • Rysowanie podstawowych obiektów: linie, łuki, okręgi, polilinie, punkty.
 • Nawigacja w obszarze modelu: powiększanie, zmniejszanie, przesuwanie.
 • Rysowanie precyzyjne – określanie współrzędnych względnych i bezwzględnych w układzie kartezjańskim oraz biegunowym, korzystanie z trybów znajdowania punktów charakterystycznych (lokalizacja chwilowa i stała). Metody selekcji obiektów.
 • Tryb ortogonalny, korzystanie z siatki i skoku, tryb odsunięcia względnego OD.
 • Podstawowe operacje w zakresie zmiany położenia obiektów: przesuwanie, obracanie, kopiowanie, kopia równoległa, wymazywanie, lustro, kopia szykiem.
 • Polecenia edycyjne modyfikujące obiekty: skalowanie, ucinanie, wydłużanie, zaokrąglanie, fazowanie, przerywanie, rozciąganie, rozbijanie, łączenie.
 • Mechanizm śledzenia lokalizacji.
 • Praca z warstwami: tworzenie, modyfikacja właściwości warstw, stany warstw, szablon rysunku z warstwami.
 • Właściwości obiektów, zmiana właściwości w listach rozwijalnych i w palecie właściwości.
 • Kreskowanie: ustawienia i opcje kreskowania.
 • Wymiarowanie, podstawowe polecenia wymiarowania: wymiar linowy, wyrównany, promienia, średnicy, długości łuku, kontynuacja wymiarowania (szeregowa i od bazy), definiowanie własnego stylu wymiarowania.
 • Ustawienia wydruku oraz wydruk z przestrzeni modelu.

Czas trwania szkolenia

2 dni (16 godzin).

Szkolenie Autodesk AutoCAD

O AutoCAD

AutoCAD to czołowy i najbardziej rozpowszechniony program typu CAD (Computer Aided Design) do tworzenia projektów 2D i 3D. Jest używany przez inżynierów, mechaników, projektantów i architektów na całym świecie. Rozwijany i ulepszany od wielu lat, jest standardem w wielu branżach, dzięki temu że zapewnia bardzo bogatą funkcjonalność w zakresie tworzenia i edycji dokumentacji technicznej.

Najbliższe szkolenia otwarte

Brak terminów! Zapytaj lub zaproponuj termin:

Zamów szkolenie zamknięte

W celu otrzymania oferty na szkolenie zamknięte dla firmy lub grupy prosimy o kontakt:

Certyfikat Autodesk