AutoCAD Advanced – zaawansowany

Home  /  Oferta  /  Szkolenia AutoCAD  /  AutoCAD Advanced – zaawansowany

Szkolenie AutoCAD Advanced

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły pierwszy stopień szkolenia (Primary) oraz dla użytkowników posiadających doświadczenie w korzystaniu z narzędzia AutoCAD, pozwalającego na sprawne używanie podstawowych poleceń. Podczas szkolenia uczestnik poznaje zaawansowane funkcje i narzędzia, uczy się jak integrować aplikację z zewnętrznymi odnośnikami oraz poznaje funkcjonalność obszaru Papieru/Układu.

Wymagania

 • Znajomość programu AutoCAD ma poziomie podstawowym (minimum 200 godzin pracy z programem).

Uzyskany certyfikat

Po odbyciu szkolenia kursant otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia ATC Autodesk AutoCAD Advanced.

Program szkolenia

 • Reguły tworzenia pliku DWT (szablonu rysunku). Style obiektów i ich parametry.
 • Narzędzie szybkiego wyboru. Filtrowanie obiektów. Grupowanie obiektów.
 • Ograniczenie kursora do określonych kątów, śledzenie biegunowe.
 • Wprowadzanie dynamiczne – ustawienia, działanie podczas edycji uchwytami.
 • Uzyskiwanie informacji z geometrii obiektów (zapytania o odległość i pole powierzchni).
 • Zaawansowane ustawienia stylów wymiarowania, podstyle wymiarowe, odchyłki.
 • Zaawansowane narzędzia wymiarowania: Szybki wymiar, Wyrównywanie, Przerywanie.
 • Linie z opisem – Wielolinie odniesienia (style), Linie odniesienia, Szybkie linie odniesienia.
 • Podkładanie odniesień DWG: Menedżer odnośników, ścieżki odnośników, operacja ustalania, ponowne wczytywanie odnośników. Operacja eTransmit.
 • Podkładanie odnośników rastrowych. Porządek wyświetlania obiektów i jego zmiana.
 • Zaawansowane narzędzia warstw: zapisane stany warstw, filtry warstw.
 • Narzędzia: Przedłuż, Wyrównaj, polecenia z opcją odniesienia.
 • Tworzenie i edycja bloków. Warstwy w blokach. Narzędzie Design Center.
 • Wstawianie pól, obiektów OLE i hiperłączy.
 • Praca na Układzie/Arkuszu: Menedżer ustawień strony (ustawianie rozmiaru papieru), wczytywanie układu z szablonu, rysowanie rzutni.
 • Praca w rzutniach: ustawianie skali w rzutni, blokowanie warstw w rzutniach.
 • Obiekty opisowe: tworzenie styli opisowych, skala opisu (dodawanie/odejmowanie).
 • Ustawienia wydruku z przestrzeni układu. Style wydruku.

Czas trwania szkolenia

2 dni (16 godzin)

Szkolenie Autodesk AutoCAD

O AutoCAD

AutoCAD to najpopularniejszy i najczęściej stosowany program typu CAD (Computer Aided Design) do tworzenia projektów 2D i 3D. Jest używany przez mechaników, inżynierów, elektryków, projektantów i architektów na całym świecie. Rozwijany i ulepszany od wielu lat, jest standardem w wielu branżach, dzięki temu, że zapewnia rozbudowane funkcjonalności w zakresie tworzenia i edycji dokumentacji technicznej.

Najbliższe szkolenia otwarte

Brak terminów! Zapytaj lub zaproponuj termin:

Zamów szkolenie zamknięte

W celu otrzymania oferty na szkolenie zamknięte dla firmy lub grupy prosimy o kontakt:

Certyfikat Autodesk