3ds Max Essentials – poziom bazowy

Home  /  Oferta  /  Szkolenia 3ds Max  /  3ds Max Essentials – poziom bazowy

Szkolenie 3ds Max Essentials

Program szkolenia

 • Interfejs użytkownika (wersja Classic, wersja Design, Start-up Templates, Template manager, Widoki – Viewports, Konfiguracja widoków, Polecenia kontroli widoku).
 • Foldery związane z projektem (Project Folders).
 • Tworzenie i modyfikacja podstawowych obiektów.
 • Operacje na plikach związanych ze sceną (ustawianie jednostek sceny – Units Setup, Import/Eksport plików); Grupy.
 • Selekcja obiektów:
  • Narzędzie selekcji (Selecting Tool)
  • Blokada selekcji (Selection Lock Toggle)
  • Eksplorator sceny (Scene Explorer)
  • Wybierz podobne (Select Similar)
  • Zmiana nazwy obiektów (Rename Objects)
  • Filtr selekcji (Selection Filter)
  • Selekcja przecinająca/otaczająca (Selection Window/Crossing)
 • Transformacje i Przyciągania (Snaps); Podstawowe transformacje (Przesunięcie, Obrót, Skala); Odbicie lustrzane (Mirror), Wyrównanie (Align), Tablica (Array), Rozmieszczanie po ścieżce (Spacing).
 • Klonowanie obiektów (Object Cloning).
 • Organizacja sceny i obiektów: Warstwy (Layers), Zbiory selekcji (Selection Sets), Ukrywanie i zamrażanie obiektów (Hide/Freeze), Tryb izolacji (Isolate Mode).
 • Tworzenie kształtów, Linia (Line Tool): Parametryczne kształty; Podstawowe operacje na krzywych (splajnach) – Konwersja do postaci Edytowalnego Splajnu (Convert to an Editable Spline) oraz modyfikator Edytowalny Splajn (Edit Spline Modifier)
 • Edycja krzywych: podstawowe transformacje na podpoziomach edycji – Przesunięcie, Obroty, Skalowanie (Move, Rotate and Scale); Poziomy edycji: wierzchołków, segmentu, krzywych.
 • Korzystanie ze stosu modyfikatorów (Modifier Stack); Modyfikatory Edit Poly i Edit Mesh.
 • Tworzenie obiektów na podstawie krzywych i modyfikatorów, modyfikatory kształtu.
 • Modelowanie siatek – obiekty i poziomy edycji.
 • Kamery (Cameras), typy kamer.
 • Rodzaje świateł; System oświetlenia trzypunktowego (Three Point-Lighting).
 • Narzędzia wspomagające oświetlenie (Lighting Tools); Lista świateł (Light Lister).
 • Globalna iluminacja i kontrola ekspozycji (Indirect Illumination and Exposure Control); Pobieranie końcowe (Final Gather).
 • Symulacja światła słonecznego (Sun and Sky); System światła dobowego (The Daylight System).
 • Rendering – okno renderingu (Rendered Frame Window); formaty plików wyjściowych (Rendering Output Choices), okno ustawień renderingu (Render Setup Dialog).
 • Materiały (Materials) i ich funkcje; Tworzenie materiałów w Edytorze, nakładanie materiałów; Eksplorator materiałów (Material Explorer).
 • Material types (Typy materiałów); Materiały typu Arch&Design (Arch&Design Material); Szablony materiałów (Templates).
 • Korzystanie z predefiniowanych materiałów Autodesk (Predefined ProMaterials).
 • Korzystanie z map podczas nakładania materiałów, Koordynaty mapowania (Mapping Coordinates); Mapowanie (Mapping) – modyfikator UVW Map (UVW Map).

Czas trwania szkolenia

3 dni (21 godzin)

Szkolenie Autodesk 3ds Max

O 3ds Max

3ds Max to profesjonalny program do renderowania, modelowania 3D oraz tworzenia animacji. Wykorzystywany zarówno przez projektantów i inżynierów, jak i przez specjalistów pracujących w branży rozrywkowej.

Najbliższe szkolenia otwarte

Brak terminów! Zapytaj lub zaproponuj termin:

Zamów szkolenie zamknięte

W celu otrzymania oferty na szkolenie zamknięte dla firmy lub grupy prosimy o kontakt:

Certyfikat Autodesk